Dostęp testowy do baz Oxford

Uprzejmie informujemy, że do końca stycznia 2021 roku uruchomiony został dostęp testowy do baz Oxford:

University Press Scholarship Online – kolekcja ponad 33 000 monografii

https://www.universitypressscholarship.com/#


Oxford Handbooks Online – jedna z najbardziej prestiżowych kolekcji książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień

https://www.oxfordhandbooks.com/


Oxford Research Encyclopedias - kolekcje dogłębnych analiz, podsumowań i artykułów z najnowszą i najrzetelniejszą informacją w wybranych obszarach

https://oxfordre.com