Uprzejmie informujemy, że do końca 2020 roku został przedłużony dostęp do nowych kolekcji bazy JSTOR:

Archive Journal Collections
Thematic Collections
Primary Source Collections

Zachęcamy do korzystania z rozszerzonych zasobów bazy.