Zmiany w licencji krajowej Elsevier

Biblioteka Główna informuje,  że  w dniu 31 maja 2019 została podpisana nowa umowa dotycząca  licencji krajowej Elsevier na lata 2019-2021.  Z dotychczas dostępnych czasopism zostało wykluczonych  221 tytułów .  Lista znajduje się w  Wykazie czasopism objętych umową licencyjną Elsevier 2019-2021 w dodatkowym arkuszu "poza licencją”: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/czasopisma_w_licencji_elsevier2019.xlsx

Aktualnie w licencji krajowej Elsevier znajduje się  1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Ponadto licencja obejmuje 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Wykaz czasopism objętych umową licencyjną Elsevier 2019-2021:   http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/czasopisma_w_licencji_elsevier2019.xlsx.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki