Drukuj

Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został dostęp testowy do baz Ebsco, który potrwa do 31.01.2019 r.

Na platformie Ebscohost dostępne są następujące bazy:

Food Science Source - to wszechstronna baza danych zaprojektowana z myślą o potrzebach podmiotów branży żywnościowej i studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem. W bazie danych można znaleźć ponad 2.5 miliona rekordów, a także dostęp do pełnej treści ponad 800 publikacji.

Nutrition Reference Center - to baza przeznaczona dla studentów i specjalistów zajmujących się dietetyką i żywieniem. Zawiera praktyczne wskazówki przydatne do określenia odpowiedniej diety dla osób z różnymi schorzeniami, ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, instrukcje dla pacjentów, czynniki kulturowe czy społeczne wpływające na sposób odżywiania.

Environment Complete - to baza obejmująca następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień.

Applied Science & Technology Source - to baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Baza zawiera ponad 840 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, blisko 700 aktywnych pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo, blisko 480 czasopism bez okresu karencji, monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych.

Education Source - to obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.500 materiałów konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.

Sociology Source Ultimate - jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii. Zapewnia dostęp do tysięcy pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej.

Zachęcamy do skorzystania z dostępu testowego do baz.