Drukuj

Dostęp do narzędzi bibliometrycznych InCites oraz SciVal

W 2018 roku Biblioteka SGGW uzyskała w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki roczny dostęp do poniższych narzędzi bibliometrycznych: InCites (dodatek do bazy Web of Science) oraz SciVal (dodatek do bazy Scopus).

InCites

służy do analizy danych zawartych w bazie Web of Science (SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI) oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze, a także może stanowić wsparcie dla decyzji publikacyjnych i kadrowo-administracyjnych.

Warunkiem dostępu jest posiadanie osobistego konta na platformie Web of Science, które można założyć wybierając w menu „Sign In” a następnie „Register”.

Uwaga: Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Kompendium InCites.

SciVal

to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Warunkiem dostępu jest posiadanie osobistego konta, które można założyć na platformie Scopus wybierając zakładkę SciVal a następnie  „Register Now” lub wykorzystać założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus.

Szczegółowe informacje można znaleźć Tutaj.