Drukuj

Dostęp testowy do dodatkowych baz specjalistycznych na platformie EBSCO

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 lipca Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ma otwarty dostęp testowy do dodatkowych baz z zakresu architektury, nauk o żywieniu i żywności, środowiska oraz do wielodziedzinowej bazy ponad 152.000 książek elektronicznych EBSCO eBook Academic Collection. Test dotyczy następujących baz:

Bazy są dostępne ze strony Biblioteki (Bazy danych dostępne po zalogowaniu - EBSCO - EBSCOhost Web) lub, z komputerów uczelnianych, z wykorzystaniem poniższych linków:

Art & Architecture Source
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8073043&profile=ehost&defaultdb=asu&groupid=main

eBook Academic Collection
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8073043&profile=ehost&defaultdb=e000tww&groupid=main

Environment Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8073043&profile=ehost&defaultdb=eih&groupid=main

Food Science Source
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8073043&profile=ehost&defaultdb=fsr&groupid=main

Nutrition Reference Center
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8073043&profile=nurc&groupid=main

Zapraszamy do testowania.