Drukuj

Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW
DR INŻ. JAN ŁUKASZKIEWICZ

Kurator wystawy
DR INŻ. AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zapraszają na wernisaż wystawy
DR INŻ. ARCH. WIESŁAWY GADOMSKIEJ
Katedra Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

pt. "MIASTO-PARK-LUDZIE. OD CENTRAL PARKU DO HIGH LINE"

24 kwietnia (poniedziałek) 2017 r., godzina 16.30
MUZEUM SGGW
UL. NOWOURSYNOWSKA 161
GMACH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ SGGW
WEJŚCIE C, I PIĘTRO


*

Zieleń stanowi istotny element struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, marginalizowanie jej roli prowadzi do negatywnych skutków - przestaje ono być środowiskiem przyjaznym dla jego mieszkańców. Nowy Jork jest miastem, w którym tereny zieleni rozwijają się równocześnie z jego rozwojem demograficznym, urbanistycznym i infrastrukturalnym. Interesującym aspektem jest poszukiwanie nowych obszarów ich ekspansji w przestrzeni miasta - tradycyjne parki są uzupełniane współczesnymi realizacjami, wykorzystującymi niezainwestowane działki w centrum miasta lub powstającymi w jego rewitalizowanych, poprzemysłowych fragmentach. Nowe parki współtworzą strukturę przestrzenną miasta i kształtują jego wizerunek. Mimo wielkiej presji inwestycyjnej, towarzyszącej miastu stanowią one nadrzędną, ponadmaterialną wartość, którą należy bezwzględnie chronić i rozwijać.