Drukuj

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
zaprasza na


Kulturalny Czwartek


z udziałem przedstawicieli
trzech pokoleń absolwentów SGGW z rodziny Głoskowskich


Tytuł spotkania:
TRADYCJE ZAWODOWE RODZINY GŁOSKOWSKICH


20 kwietnia 2017, godzina 17.00
Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161
Budynek Biblioteki Głównej SGGW, wejście C, I piętro

*

Tadeusz Głoskowski (senior)

Urodzony w 1931 roku. Absolwent pierwszego rocznika Wydziału Zootechnicznego SGGW z 1955 roku. Po ukończeniu studiów pracował jako rolnik, zootechnik w wielu przedsiębiorstwach państwowych. Długoletni dyrektor Stadniny Koni w Skrzydlowie, którą zarządzał przez 32 lata.

Tadeusz Franciszek Głoskowski (syn)

Urodzony w 1955 roku. Studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW ukończył w 1979 roku. Po odbyciu stażu zawodowego w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Dębołęce pracował w Stadninie Koni w Walewicach, w Kadynach i w Stadzie Ogierów w Bogusławicach. W latach 2011-2014 prowadził własną firmę. Od 2014 roku jest dyrektorem Biura Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi.

Tadeusz Łukasz Głoskowski (wnuk)

Urodzony w 1981 roku. W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW (dawniej Wydział Zootechniczny). Po studiach odbył staż w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, a następnie pracował w prywatnych klubach jeździeckich. Od 2013 roku jest współwłaścicielem i zarządzającym Akademią Jazdy Konnej ABC w Warszawie.