O Bibliotece
Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
HistoriaHistoria
Biblioteki instytutoweBiblioteki instytutowe
RegulaminRegulamin
Zobacz: GaleriaGaleria
Wirtualny spacer   Wirtualny spacer    FilmFilm
Informacje praktyczne
Na skrótyNa skróty
Biblioteka w okresie pandemii - filmBiblioteka w okresie pandemii - film
Zapisy do BibliotekiZapisy do Biblioteki
Zasady udostępniania zbiorówZasady udostępniania zbiorów
Publikowanie otwartePublikowanie otwarte
Szkolenia (dydaktyka)Szkolenia (dydaktyka)
Dokumenty i formularzeDokumenty i formularze
Opłaty dodatkowe CennikOpłaty dodatkowe Cennik
Zasoby
Katalog on lineKatalog on line
Wolny dostępWolny dostęp
Wypożyczenia międzybiblioteczneWypożyczenia międzybiblioteczne
Publikacje pracownikówPublikacje pracowników
Zgłaszanie publikacjiZgłaszanie publikacji
Zgłoś propozycję zakupuZgłoś propozycję zakupu
Oferta dubletówOferta dubletów
Zasoby Cyfrowe SGGW
O Oddziale Zasobów CyfrowychO Oddziale Zasobów Cyfrowych
Baza przepisów i zarządzeń SGGWBaza przepisów i zarządzeń SGGW
Książki elektroniczneKsiążki elektroniczne
Czasopisma elektroniczneCzasopisma elektroniczne
Prace doktorskiePrace doktorskie
E-źródła
Bazy danych ogólnodostępneBazy danych ogólnodostępne
Bazy danych dostępne po zalogowaniuBazy danych dostępne po zalogowaniu
E-czasopismaE-czasopisma
E-książkiE-książki
Webinaria/szkoleniaWebinaria/szkolenia
Dostęp z zewnątrzDostęp z zewnątrz
Muzeum SGGW
O MuzeumO Muzeum
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
GaleriaGaleria
Wirtualny spacerWirtualny spacer

Programy publikowania otwartego

Pobierz w wersji PDF .

SGGW, za pośrednictwem Biblioteki Głównej SGGW, uczestniczy w następujących programach publikowania otwartego:

Ø  Elsevier

Ø  Springer

Ø  Oxford University Press (OUP)

Ø  MDPI

 

1.      Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Uwaga aktualizacja: na 22 kwietnia wykorzystano tylko 106 z puli 1500 artykułów w programie A, w którym opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge) jest pokrywana w całości z krajowej opłaty licencyjnej.
Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier działa w ramach licencji krajowej 2019–2021 i umożliwia publikowanie w modelu otwartego dostępu w ponad 1770 czasopismach hybrydowych oraz gold open access wydawnictwa Elsevier, patrz lista:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/OA/czasopisma_elsevier_oa_28042020.xlsx

Program dzieli się na dwie części: A i B.

W 2021 r. program A obejmuje publikację 1500 artykułów otwartych, które zostaną sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, kiedy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A jest przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji (złożenie manuskryptu do czasopisma) w 2021 r. Artykuły można zgłaszać do programu A po recenzjach i po przyjęciu do publikacji. Należy zaznaczyć, że w przypadku programu A obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Program B obejmuje publikację nieograniczonej liczby artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem zniżki, która w 2021 r. wynosi 10%, w stosunku do cennika standardowego, patrz cennik:

http://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/apc-pricelist

Cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po zniżce z tytułu programu B są widoczne dla autora w formularzu Rights and Access.

Program B będzie kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do publikacji w 2020 r. Artykuły wysłane do publikacji w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (tzw. Article Processing Charge, APC). Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę. Niektóre czasopisma pobierają dodatkowe opłaty, np. opłatę od liczby stron (“Page Charges”). Opłaty te są opisane w instrukcjach dla autorów na stronach domowych poszczególnych czasopism oraz są wskazane w korespondencji z redakcją lub na specjalnej stronie, do której autor zostaje skierowany przez redakcję po akceptacji artykułu do druku. Opłata “Page Charges” ma zastosowanie niezależnie od otwartego lub subskrypcyjnego modelu publikacji i wg informacji z marca 2021 r. jest stosowana przez kilkanaście czasopism: lista, ale autor powinien sprawdzić aktualne zasady na stronie danego czasopisma.

Programy A i B są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił tę afiliację na stronie tytułowej artykułu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w dowolnym porządku.

Do programu można się zgłosić po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie Elsevier, poprzez wypełnienie formularza internetowego Rights and Access, do którego link otrzymuje się mailem od wydawcy. W formularzu należy wskazać instytucję, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli instytucja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej finansowanej w całości w ramach programu (program A) lub opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką (program B). Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu, jeśli w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana. Patrz prezentacja formularza dla programu A:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/OA_restricted/Elsevier_Author_journey_Poland_programA.pdf

Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie A na dany rok jest już wyczerpana, to formularz wyświetli opcję publikacji otwartej na koszt instytucji autora ze zniżką. Patrz prezentacja formularza dla programu B:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/OA_restricted/Elsevier_Author_journey_Poland_programB.pdf

Uwaga: prezentacje przeznaczone są tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programów A i B i mogą być pobrane tylko z numerów IP SGGW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki (WBN).

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Jest to wybór autora, ale trzeba zwrócić uwagę, że licencja Creative Commons-Uznanie autorstwa CC-BY jest zalecana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN. Co więcej, zgodnie z polityką otwartego dostępu przyjętą przez NCN w maju 2020 r., obejmującą projekty, których umowy o finansowanie i realizację zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r., wymagane jest, aby publikacje zawierające wyniki badań dofinansowanych w ramach tych projektów były dostępne na licencji CC-BY. Patrz polityka otwartego dostępu NCN:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-38_2020.pdf#page=5

Dodatkowe informacje na temat polityki otwartego dostępu NCN:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/otwarta-nauka

Artykuły zgłoszone do programu A lub B są przesyłane przez Elsevier do weryfikacji przez lokalnych administratorów w instytucjach. W przypadku programu A sprawdzane jest, czy autor korespondencyjny jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W przypadku programu B sprawdzana jest afiliacja oraz udzielenie zgody przez instytucję na wystawienie faktury za publikację danego artykułu ze zniżką. W tym celu autor z SGGW powinien uzyskać pozwolenie od Dyrektora Instytutu (dysponenta środków) na obciążenie Instytutu kosztem publikacji. Taka zgoda powinna zostać przesłana w wiadomości e-mail na adres lokalnego administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W programie B Elsevier otrzymuje dane do faktury od autora i wysyła fakturę do osoby podanej podczas wypełniania formularza Rights and Access. Obowiązkiem autora jest dopilnowanie, aby faktura została opłacona. W przypadku problemów z fakturą autor może to zgłosić do Elsevier na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Autor korespondencyjny nie ma obowiązku skorzystania z programu A lub B i może wybrać tradycyjną bezpłatną (bez APC) publikację artykułu (opcja „subskrypcja”, która dotyczy tylko artykułów hybrydowych). Niewykorzystanie opcji otwartego dostępu przez autora nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do WBN na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt w SGGW – lokalny administrator Agnieszka Adamiec, tel. 22 59 35 782; e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych na stronie WBN:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 

2.      Program publikowania otwartego Springer 2019-2021

Koszty publikacji artykułów w ramach programu publikowania otwartego Springer 2019-2021 są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer. Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie na zasadzie otwartego dostępu (na licencji CC-BY) określonej liczby artykułów rocznie w czasopismach hybrydowych Springer, patrz lista:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Springer/OC/Springer_czasopisma_hybrydowe_w_programie_publikowania2020.xlsx

W 2020 r. był to limit 2133 artykułów, który został wyczerpany w listopadzie 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 2176 artykułów i jest oferowany dla artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r.

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z niniejszą listą:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2021/Springer/Lista_instytucji_Springer_OpenChoice2021.xlsx

Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, kiedy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji. W wiadomości zawarty będzie link do formularza internetowego Open Access Systems Solution, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego, patrz prezentacja formularza:

https://vls.icm.edu.pl/zasady/2021/Springer/OA/OASiS_rollout_comms_slidedeck_comm_ICM.pdf

Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP SGGW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki (WBN).

Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 7), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ praca zostanie skierowana do lokalnego administratora w celu weryfikacji, o czym autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 8). O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony kolejnym emailem (str. 9 i 10).

Formularz Open Access Systems Solution jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Springer/OC/Springer_czasopisma_hybrydowe_w_programie_publikowania2020.xlsx

W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish (Springer Compact) agrement:

https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-polish-authors

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować do wydawnictwa Springer Nature na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do WBN na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt w SGGW – lokalny administrator Agnieszka Adamiec, tel. 22 59 35 782; e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych na stronie WBN:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 

3.      Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP (Oxford University Press)

Program jest zawieszony od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz podpisania nowych umów na 2021 r. Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP, patrz lista:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2021/OUP/2021_lista_tytulow_program_publikowaniaOUP.pdf

Uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30, plus artykuły, które są jeszcze w trakcie retroaktywacji (pełna liczba zostanie podana w późniejszym terminie). W 2021 r. pula będzie wynosiła ok. 100 artykułów, ale ostateczna liczba będzie zależała od tego, które instytucje będą uczestniczyć w programie. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie ze wskazówkami na stronie wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dostępna jest także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy:

https://academic.oup.com/journals/pages/authors/production_and_publication/publication-charges/read-and-publish-agreements/participating-journals-and-institutions.

 

Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych na stronie WBN:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 

4.      Institutional Open Access Program (IOAP) szwajcarskiego wydawnictwa Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

W marcu 2021 r. SGGW ponownie podpisało umowę z wydawnictwem MDPI publikującym czasopisma w otwartym dostępie. Wszystkie artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY). Udział w programie publikowania otwartego MDPI umożliwia pracownikom SGGW skorzystanie z 10% zniżki w opłacie za opublikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy.

W celu uzyskania rabatu za publikację artykułu należy: zarejestrować się i zalogować na stronie zgłoszeniowej: https://susy.mdpi.com/ oraz wypełnić formularz zgłoszenia publikacji. Po dodaniu artykułu do bazy wybrać opcję Display Submitted Manuscripts. Przesłana publikacja jest automatycznie dopasowywana do uczestnika IOAP na podstawie adresu e-mail. Autorzy proszeni są o potwierdzenie wyboru lub wybranie instytucji: Warsaw University of Life Sciences - SGGW, jeśli żadna nie została znaleziona.

Zasady funkcjonowania programu dostępne są na stronie wydawcy:

https://www.mdpi.com/ioap

Informacje dla autorów:

https://www.mdpi.com/authors

Opłaty za opublikowanie artykułu:

https://www.mdpi.com/apc

Lista czasopism:

https://www.mdpi.com/about/journals

Pomoc w wyborze czasopisma, jeśli autor nie jest zdecydowany na konkretny tytuł:

https://www.mdpi.com/about/journalselector

Kontakt w SGGW – lokalny administrator Agnieszka Adamiec, tel. 22 59 35 782; e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych na stronie MDPI:

https://www.mdpi.com/ioap