O Bibliotece
Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
HistoriaHistoria
Biblioteki instytutoweBiblioteki instytutowe
RegulaminRegulamin
Zobacz: GaleriaGaleria
Wirtualny spacer   Wirtualny spacer    FilmFilm
Informacje praktyczne
Na skrótyNa skróty
Biblioteka w okresie pandemii - filmBiblioteka w okresie pandemii - film
Zapisy do BibliotekiZapisy do Biblioteki
Zasady udostępniania zbiorówZasady udostępniania zbiorów
Publikowanie otwartePublikowanie otwarte
Szkolenia (dydaktyka)Szkolenia (dydaktyka)
Dokumenty i formularzeDokumenty i formularze
Opłaty dodatkowe CennikOpłaty dodatkowe Cennik
Zasoby
Katalog on lineKatalog on line
Wolny dostępWolny dostęp
Wypożyczenia międzybiblioteczneWypożyczenia międzybiblioteczne
Publikacje pracownikówPublikacje pracowników
Zgłaszanie publikacjiZgłaszanie publikacji
Zgłoś propozycję zakupuZgłoś propozycję zakupu
Oferta dubletówOferta dubletów
Zasoby Cyfrowe SGGW
O Oddziale Zasobów CyfrowychO Oddziale Zasobów Cyfrowych
Baza przepisów i zarządzeń SGGWBaza przepisów i zarządzeń SGGW
Książki elektroniczneKsiążki elektroniczne
Czasopisma elektroniczneCzasopisma elektroniczne
Prace doktorskiePrace doktorskie
E-źródła
Bazy danych ogólnodostępneBazy danych ogólnodostępne
Bazy danych dostępne po zalogowaniuBazy danych dostępne po zalogowaniu
E-czasopismaE-czasopisma
E-książkiE-książki
Webinaria/szkoleniaWebinaria/szkolenia
Dostęp z zewnątrzDostęp z zewnątrz
Muzeum SGGW
O MuzeumO Muzeum
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
GaleriaGaleria
Wirtualny spacerWirtualny spacer

Informacje ogólne

Biblioteka SGGW powstała w 1911 r. Początkowo przechowywała zbiory w kilku miejscach i dopiero przeprowadzka do siedziby przy ul. Rakowieckiej, która nastąpiła w 1933 r., umożliwiła podjęcie prac nad ich planowym scalaniem i rozbudową oraz kompletowaniem wykwalifikowanego personelu; w sierpniu 1939 r. w zbiorach zarejestrowano ok. 42 tys. jednostek.

Z wydarzeń wojennych, mimo uszczuplenia kolekcji na skutek rabunków organizowanych przez okupacyjne władze niemieckie, wyszła w stanie, który umożliwił jej podjęcie pracy w momencie wznowienia działalności przez uczelnię.

Jednakże w wyniku rozbudowy zbiorów i pogarszających się warunków lokalowych nie mogła już prawidłowo spełniać swoich zadań, tak więc w 1996 r. władze rektorskie podjęły decyzję o budowie nowego lokum. Inwestycję tę, podzieloną na trzy etapy, zakończyła 7 lipca 2007 r. uroczystość otwarcia książnicy, której na mocy uchwały Senatu uczelni nadano imię Władysława Grabskiego.

Nowa siedziba stworzyła warunki dla prawidłowego funkcjonowania sieci biblioteczno – informacyjnej SGGW, którą tworzą Biblioteka Główna wraz z bibliotekami wydziałowymi, gdzie gromadzone są zbiory z zakresu dziedzin i specjalności reprezentowanych w uczelni.

Do dyspozycji czytelników pozostaje ok. 550 tys. vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych zapisanych w formie papierowej oraz ok. 300 tys. jednostek zapisanych w postaci elektronicznej, przeszukiwalnych za pomocą rozbudowanych narzędzi informacyjnych; tym samym czytelnicy mają zapewniony bieżący dostęp do światowego dorobku naukowego.

Ze wszystkich rodzajów zbiorów można korzystać w sześciu czytelniach, gdzie zainstalowany jest bezprzewodowy Internet, a z materiałów do tego przeznaczonych, w dwóch wypożyczalniach.

Katalog biblioteki jest w pełni zautomatyzowany i zapewnia wieloaspektową informację o jej zasobach.

Biblioteka Główna uczestniczy w procesach komunikacji naukowej poprzez udział w dokumentowaniu dorobku naukowego uczelni oraz organizowanie dostępu do baz danych: pełnotekstowych, abstraktowych, faktograficznych i bibliograficznych, z których można korzystać na miejscu, a po zalogowaniu, również z komputerów osobistych i domowych.

Prowadzi także działalność dydaktyczną w zakresie propedeutyki nauki o bibliotece i informacji naukowej, skierowaną do studentów i pracowników uczelni.

Istotnym uzupełnieniem aktywności biblioteki jest jej udział w procesach komunikacji społecznej, za pomocą tak użytecznego komunikatora jak facebook oraz zaangażowania w program bookcrossingu.

Pełne informacje o działalności sieci biblioteczno – informacyjnej SGGW i Biblioteki Głównej są dostępne na jej stronie internetowej.

Jakość zgromadzonej kolekcji, a także zakres i poziom realizowanych zadań stawiają książnicę uczelni w rzędzie najlepszych bibliotek naukowych, jakie działają w uniwersytetach przyrodniczych.

  

OPIEKUNOWIE NAUKOWI i DYREKTORZY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ SGGW

  

Prof. TADEUSZ WOJNO 1919 – 1924.

 Prof. ZDZISŁAW LUDKIEWICZ 1924 – 1939.

 Prof. WACŁAW DĄBROWSKI 1939 – 1945.

 Prof. ANTONI ŻABKO - POTOPOWICZ  1945 – 1949, 1958 – 1966.

 Mgr Ksawery Świerkowski 1951 – 1957.

 Prof. TADEUSZ MARSZAŁEK 1966 – 1977.

 Dr MARIAN TEMPCZYK 1977 – 1982.

 Mgr JERZY LEWANDOWSKI 1982 – 2012.

 Dr JAN SANDECKI 2012 – 2020.