O Bibliotece
Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
HistoriaHistoria
Biblioteki instytutoweBiblioteki instytutowe
RegulaminRegulamin
Zobacz: GaleriaGaleria
Wirtualny spacer   Wirtualny spacer    FilmFilm
Informacje praktyczne
Na skrótyNa skróty
Biblioteka w okresie pandemii - filmBiblioteka w okresie pandemii - film
Zapisy do BibliotekiZapisy do Biblioteki
Zasady udostępniania zbiorówZasady udostępniania zbiorów
Publikowanie otwartePublikowanie otwarte
Szkolenia (dydaktyka)Szkolenia (dydaktyka)
Dokumenty i formularzeDokumenty i formularze
Opłaty dodatkowe CennikOpłaty dodatkowe Cennik
Zasoby
Katalog on lineKatalog on line
Wolny dostępWolny dostęp
Wypożyczenia międzybiblioteczneWypożyczenia międzybiblioteczne
Publikacje pracownikówPublikacje pracowników
Zgłaszanie publikacjiZgłaszanie publikacji
Zgłoś propozycję zakupuZgłoś propozycję zakupu
Oferta dubletówOferta dubletów
Zasoby Cyfrowe SGGW
O Oddziale Zasobów CyfrowychO Oddziale Zasobów Cyfrowych
Baza przepisów i zarządzeń SGGWBaza przepisów i zarządzeń SGGW
Książki elektroniczneKsiążki elektroniczne
Czasopisma elektroniczneCzasopisma elektroniczne
Prace doktorskiePrace doktorskie
E-źródła
Bazy danych ogólnodostępneBazy danych ogólnodostępne
Bazy danych dostępne po zalogowaniuBazy danych dostępne po zalogowaniu
E-czasopismaE-czasopisma
E-książkiE-książki
Webinaria/szkoleniaWebinaria/szkolenia
Dostęp z zewnątrzDostęp z zewnątrz
Muzeum SGGW
O MuzeumO Muzeum
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
GaleriaGaleria
Wirtualny spacerWirtualny spacer

Ogólnodostępne Bazy danych


Bazy sugerowane


CeON
wejście
Centrum Otwartej Nauki to platforma pozwalająca na przeglądanie polskich baz bibliograficznych: AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD

SIGŻ
wejście
System Informacji o Gospodarce Żywnościowej to bibliograficzna baza danych tworzona przez Centralna Bibliotekę Rolniczą we współpracy z uczelniami rolniczymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza nauk rolniczych (w tym oświaty rolniczej), leśnych i weterynaryjnych.

Pozostałe bazy w kolejności alfabetycznej

POLSKIE


AGRO
wejście
Baza bibliograficzna tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w oparciu o czasopisma polskie z dziedzin: biologii, leśnictwa, rolnictwa, weterynarii, nauk o żywności i żywieniu.

ARIANTA
wejście
Katalog naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

BazEkon
wejście
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Biblioteki Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach oraz Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

BazHum
baza bibliograficzna: wejście
baza pełnotekstowa: wejście
Baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism humanistycznych i społecznych tworzona przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

BazTech
wejście
Baza bibliograficzno-abstraktowa zawartości polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.

BazTOL
wejście
Baza bibliograficzna i dziedzinowy przewodnik po polskich zasobach sieciowych z zakresu nauk technicznych.

Bibliografia i bazy geologiczne
wejście
Opracowywany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) największy w Polsce zbiór cyfrowych danych i wyspecjalizowanych aplikacji dla danych przestrzennych, związanych z naukami o Ziemi.
 

Bazy Instytutu Badawczego Leśnictwa
wejście
Zasoby Biblioteki IBL z zakresu leśnictwa i nauk pokrewnych, obejmujące jej katalog, zawartość wydawnictw Instytutu oraz katalog Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży.

Bibliografia Geografii Polskiej
wejście
Baza indeksująca publikacje z zakresu nauk geograficznych tworzona przez Centralna Bibliotekę Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Warszawie.

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa
wejście
Baza bibliograficzna IERiGŻ tworzona przez Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Bibliografia Narodowa
wejście
Prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Narodowej w Warszawie polska bibliografia narodowa, zawierająca informacje o książkach, czasopismach, gazetach i tygodnikach, dokumentach elektronicznych, kartograficznych i dźwiękowych, wydanych w kraju jak i zagranicą, tzw. „polonika”.
 

Bibliografia Ornitologiczna
wejście
Baza bibliograficzna artykułów polskich autorów tworzona na podstawie zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

BIMET
wejście
Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych.

CEJSH
wejście
Central European Journals of Social Sciences and Humanities to baza danych zawartości czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.

Czasopisma pedagogiczne on-line
wejście
Zestawienie tytułów wydawanych aktualnie czasopism pedagogicznych w Polsce z dostępem do pełnych tekstów tworzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

DML-PL
wejście
Pełnotekstowa baza danych artykułów z polskich czasopism i książek matematycznych.

EDUKACJA
wejście
Bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki i psychologii tworzona przez dolnośląskie biblioteki pedagogiczne.

EKONOMIA
wejście
Serwis internetowych źródeł z zakresu nauk ekonomicznych.

GUS Portal Informacyjny
wejście
Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS Roczniki Statystyczne
wejście
Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dostępne w wersji elektronicznej.

Infona
wejście
Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są otwarte zasoby polskie (nie jest wymagane logowanie) a także czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej oraz ich numery archiwalne (dostęp do pełnych tekstów po zalogowaniu).

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych
wejście
Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

NAUKA POLSKA
wejście
Baza tworzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji gromadząca dane o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach naukowych.

Otwórz Książkę
wejście
Cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentująca różne dziedziny wiedzy.

Parki Narodowe w Polsce
wejście
Polskie Parki Narodowe opracowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie.
wejście
Polskie Parki Narodowe opracowane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska.
wejście
Polskie Parki Narodowe opracowane przez Ekoportal.

PEDAGOG
wejście
Baza bibliograficzna z zakresu nauk pedagogicznych i pokrewnych tworzona przez Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Polski Komitet Normalizacyjny
wejście
Wyszukiwarka norm polskich.

PSJD
wejście
Polish Scientific Journal Database (PSJD) to baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i wychowaniu fizycznym.

SIBROL
wejście
System Informacji o Badaniach Rolniczych to baza danych zawierająca informacje o projektach badawczych, sprawozdania końcowe, informacje o publikacjach z zakresu rolnictwa, hodowli, przemysłu spożywczego, żywienia człowieka i ekonomiki.

ZAGRANICZNE


BioMed Central
wejście
Baza wydawnictw biomedycznych z zakresu biologii, medycyny klinicznej i zdrowia publikowanych w otwartym dostępie.

C.E.E.O.L
wejście
Central and Eastern European Online Library to baza indeksująca pełnotekstowe artykuły czasopism oraz dokumenty elektroniczne związane z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

DOAB
wejście
Wielodziedzinowa baza recenzowanych zagranicznych książek naukowych publikowanych w otwartym dostępie.

DOAJ
wejście
Wielodziedzinowa baza recenzowanych zagranicznych czasopism naukowych publikowanych w otwartym dostępie.

DOAR
wejście
Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata publikowanych w otwartym dostępie.
 

EconPapers
wejście
Prowadzona przez Uniwersytet w Örebro w Szwecji baza zapewniająca dostęp do RePEc (http://repec.org/) (Research Papers in Economics), największej na świecie kolekcji ekonomicznych publikacji i aplikacji ekonomicznych online, w większości ogólnodostępnych.
 

EUR-Lex
wejście
Aktualizowana codziennie baza aktów prawnych Unii Europejskiej.

Eurostat
wejście
Terminal danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

EZB
wejście
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (ang. Electronic Journals Library) to kolekcja naukowych czasopism elektronicznych, prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z innymi bibliotekami obszaru niemieckojęzycznego.

FAO
Food and Agriculture Organization

wejście
Platforma tworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), oferująca m.in. katalog dokumentów i publikacji oraz danych statystycznych dotyczących produkcji, dystrybucji, produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt

HINDAWI
wejście
Pełnotekstowa baza danych z różnych dyscyplin naukowych publikowanych w otwartym dostępie.

IngentaConnect
wejście
Baza bibliograficzna zawierająca publikacje z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt, rybołówstwa i rybactwa, gospodarki leśnej oraz gospodarki żywnościowej.

LIVIVO
wejście
Portal informacyjny z zakresu nauk przyrodniczych, który umożliwia przeszukiwanie różnych katalogów i naukowych baz danych, np.: MEDLINE (największa część PubMedu), CC MED (niemieckie artykuły medyczne), Katalog nauk przyrodniczych (Catalogue Life Sciences - obejmuje zbiory książek o zasięgu międzynarodowym i dysertacje gromadzone przez Centrum Informatyczne Leibniza dla Nauk Przyrodniczych ZB MED), Katalog Narodowej Biblioteki Medycznej USA (Catalogue NLM - US National Library of Medicine)
W LIVIVO artykuły są linkowane do czasopism z zasobu ZB MED oraz DAFA.

OneGeology
wejście
Portal promujący nauki geologiczne i nauki o środowisku w oparciu o dynamiczną cyfrową mapę geologiczną świata, wykorzystującej język znaczników GeoSciML. Umożliwia wyszukiwanie i identyfikację obszarów nadających się do eksploracji górnictwa, wydobycia ropy naftowej i gazu lub obszarów zagrożonych przez osuwanie się ziemi lub trzęsienia ziemi, aby pomóc w zrozumieniu formacji, które przechowują wody gruntowe do picia lub nawadniania oraz aby pomóc zlokalizować porowate skały odpowiednie do zakopania emisji gazów cieplarnianych.

PLoS
wejście
Public Library of Science to wydawca czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycznych publikowanych w otwartym dostępie.

ResearchGATE
wejście
Portal społecznościowy dla pracowników naukowych z dostępem do wyselekcjonowanej literatury.