About the Library
StructureStructure
ContactContact
Opening hoursOpening hours
OverviewOverview
Faculty librariesFaculty libraries
Rules and regulationsRules and regulations
PhotosPhotos
Virtual tourVirtual tour    A movieA movie
Useful Information
Joining the LibraryJoining the Library
CirculationCirculation
Interlibrary loansInterlibrary loans
Documents and formsDocuments and forms
Price listPrice list
Special feesSpecial fees
Library resources
On-line catalogueOn-line catalogue
Open stacksOpen stacks
WULS staff publicationsWULS staff publications
Submitting publicationsSubmitting publications
Recommend a purchaseRecommend a purchase
Duplicate CopiesDuplicate Copies
WULS/SGGW digital resources
University rules and regulationsUniversity rules and regulations
E-booksE-books
E-journalsE-journals
Doctoral thesesDoctoral theses
E-resources
Open access databasesOpen access databases
Subscribed databasesSubscribed databases
E-journalsE-journals
E-booksE-books
Remote accessRemote access
The Museum
About the MuseumAbout the Museum
ContactContact
Opening hoursOpening hours
PhotosPhotos
Virtual tourVirtual tour

Documents and forms

Regulation No. 13/2009 issued by the Rector of Warsaw University of Life Sciences concerning the Rules and Regulations of the University Main Library

Regulation No. 16/2016 issued by the Rector of Warsaw University of Life Sciences, concerning the rules of collecting and recording the University staff publications.
The attachment to the Regulation No. 16/2016

Regulation No. 4/2017 issued by the Rector of Warsaw University of Life Sciences, concerning the rules of collecting and recording the University staff publications.

Regulation No. 22/2004 issued by the Rector of Warsaw University of Life Sciences w sprawie gromadzenia, udostępniania przez Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich obronionych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
The consent form.

Regulation No. 14/2012 issued by the Rector of Warsaw University of Life Sciences, w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną im. Władysława Grabskiego rozpraw doktorskich bronionych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Formularz licencji niewyłącznej określającej zakres udostępnienia dzieła w Oddziale Zasobów Cyfrowych SGGW

Request slip

ILL REQUEST („ZAMÓWIENIE”) for the interlibrary loan.